Kontakt

Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

adresa: Saratovská 20,  100 00  Praha 10

IČ: 49367935

DIČ: CZ49367935

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 2000752359/0800

Telefon: +420 274 770 789

Mobil: +420 608 727 401

e-mail: kd-barikadniku@volny.czŘeditelka:  Bc. Pavla Čejková
Mobil: +420 608 727 401
e-mail: kd-barikadniku@volny.cz
MAPA NA BARČU