Kontakt

Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace
ředitelka:
Pavla Čejková
adresa:
Saratovská 20
100 00  Praha 10
Telefon: +420 274 770 789
Mobil: +420 608 727 401
e-mail: kd-barikadniku@volny.cz
IČ: 49367935
DIČ: CZ49367935
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 2000752359/0800
MAPA NA BARČU