Kontakt

Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

adresa: Saratovská 3420/2a,  100 00  Praha 10

IČ: 49367935

DIČ: CZ49367935

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 2000752359/0800

Mobil: +420 608 727 401

e-mail: kd-barikadniku@volny.cz

Ředitelka:  Ing. Pavla Čejková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Bendová
email: monika.bendova@praha10.cz

 
 
 
MAPA NA BARČU